• Wij hebben gekozen voor de zogeheten NBS voerpan waarmee de snavels tijdens het pikken op de metalen rand minder scherp worden. In andere stallen werken we naar tevredenheid met normale voerpannen, maar van collega-opfokkers hoorden we enthousiaste verhalen over NBS voerpannen.
  • In onze nieuwe opfokstallen hangen zowel drinktorens als drinknippels. In vermeerderingsstallen zie je zowel drinktorens als drinknippels. In de opfok moeten de dieren dus ook uit beide systemen leren drinken. De drinktorens gebruikte mijn vader Wim (77) al. We hebben alleen de ventielen vervangen.
  • In tegenstelling tot de drie andere stallen werken we in de nieuwe stallen met daglicht. Daglicht is nu nog geen eis, maar wellicht over vijf jaar wel. In veel vleeskuikenouderdierenstallen wordt het bovendien al toegepast. Een automatische lichtsensor regelt de daglichtsterkte in de stal.
  • Gezien de lage energiekosten hebben we gekozen voor ledlampen. Deze hangen naar beneden in plaats van horizontaal aan het plafond omdat de lichtverdeling dan mooier is.
  • We hebben gekozen voor nokventilatie. In onze stal uit 2009 werken we met lengteventilatie omdat het emissiepunt zo ver mogelijk achterin de stal moest zijn. Wij vinden dat je met nokventilatie het stalklimaat iets beter kunt regelen dan met lengteventilatie. Ook hangen er CO-2 meters in de nieuwe stallen. Daar willen we ook graag op sturen.
  • We zijn voor het eerst met warmtewisselaars gaan werken. We moesten emissiearm bouwen en vinden een warmtewisselaar het beste systeem. Dankzij de wisselaar verbetert het stalklimaat. Daarnaast verlaagt de wisselaar niet alleen de ammoniakuitstoot maar ook de fijnstofuitstoot. Dat kan in de toekomst belangrijk worden.
  • We gaan de hanen voorlopig geen apart hanenvoer voeren. Dat vindt mijn opfokorganisatie niet nodig. Maar dat kan ik dankzij de drie dagvoorraadsilo’s wel gaan doen. Bulkwagens kunnen vanaf de openbare weg lossen in drie grote silo’s. Van daaruit wordt het voer gevijzeld naar de drie dagvoorraadsilo’s van iedere stal.
  • Wij hechten extreem veel waarde aan hygiëne. Douchen en bedrijfskleding zijn al sinds de jaren ’90 verplicht. „Dat kwam omdat mijn vader een tijdje grootouderdieren opfokte”. We hebben een hygiënesluis met doorloopdouche en voldoende bedrijfskleding voor de complete ent- of vangploeg.
  • In de nieuwe stallen hangen ook dierwegers. Maar ook nu in iedere nieuwe stal ieder vier dierwegers hangen, blijven we handmatig dieren wegen. „De dierweger geeft een goede indicatie. Ik wil de hennen en hanen echter zelf wegen omdat ik gemiddelde dieren pak en niet het ondereind of boveneind.”

Bedrijfsontwikkeling

Continuïteit

Om de continuïteit te waarborgen zijn wij als bedrijf altijd op zoek naar duurzame oplossingen. Belangrijk is het leveren van kwaliteit hennen en hanen. Om daarvoor te zorgen moeten de voorwaarden om dit te kunnen aanwezig zijn. Dit is een kwestie van goede bedrijfsvoering. Op het gebied van milieu, hygiëne, dierwelzijn, management en vergunningen proberen wij zo goed mogelijk vooruit te kijken om te zien wat voor de toekomst de beste mogelijkheden zijn.

In het voerlokaal hangen medicijnmixers waarmee een enting door het water kan worden gemengd. De dieren krijgen leidingwater van het drinkwaterbedrijf. Zo is er geen discussie over de drinkwaterkwaliteit. Met leidingwater is de kans op verslechterde waterkwaliteit kleiner dan van een eigen grondwaterinstallatie.
Klik op de afbeelding

Toekomstplannen

In oktober 2018 bestond ons bedrijf vijftig jaar. Wij hopen, mits het ondernemersklimaat in de agrarische sector aanvaardbaar is, om dit nog jaren door te zetten. Om dat te realiseren zullen we als ondernemers in deze branche kritisch moeten kijken. Duurzaam, welzijn, efficiënt, flexibel en milieubewust zijn kernwaarden hierin.

In 2020 hebben wij het laatste bouwproject afgerond met de herbouw van twee stallen. Met deze investering hebben wij een grote stap gemaakt op gebied van duurzaamheid, welzijn, efficiëntie en flexibiliteit.

Voor de toekomst trachten we zo goed mogelijk de maatschappelijke ontwikkelingen te volgen, maar ook de marktontwikkelingen. Om zo, waar mogelijk hierop in te spelen.

Wij vangen kuikens tussen schotten onder de pancake heaters. Zo hoeven we niet de hele stal op 35°C te verwarmen, wat scheelt in de kosten. De kuikens kunnen direct na hun komst bij het voer en water en bepalen net als in de natuur zelf in welke zone ze zitten. Kuikens die het koud hebben kruipen onder een kip en kunnen nu pal onder de heater gaan zitten.
Klik op de afbeelding

Adres

Twente Route 5a
7055 BD Heelweg

Volg ons